System żetonowy w domu

Z pewnością w każdy rodzic wie, że podczas rozwoju dzieci trafiają się momenty w których maluchy błyskawicznie chłoną wiedzę oraz z uśmiechem na twarzy przystępują do każdego wyznaczonego im zadania. Lecz także nawet najgrzeczniejsze dzieci, miewają chwile, gdy brakuje im chęci do spełniania próśb rodziców.

W takich chwilach rodzice często szukają różnych metod wychowawczych. W internecie i literaturze można znaleźć ich wiele. Za najprzyjemniejszą, zarówno dla dzieci jak i rodziców, uznawany jest system żetonowy. Polega na nadaniu wartości punktowej określonym zachowaniom. Następnie uzbierane punkty dziecko wymienia na nagrody.

Reklama

System ten można wprowadzić już od 4 roku życia i stosować nawet dla nastolatków.  Przed przystąpieniem do stosowania systemu żetonowego, należy wybrać model, który pozwoli na osiągnięcie określonych celów.

Pierwszym jest klasyczny system żetonowy, który pozwala zwiększyć częstotliwość zachowań pożądanych, które nie pojawiają się, bądź wstępują rzadko. Kolejnym rodzajem jest turniej uśmiechniętych twarzy, dzięki któremu można wygasić drobne niepożądane zachowania.

Wyróżniamy także odwrócony system żetonowy, dzięki niemu dziecko może odpracować początkowe ujemne saldo przez wykonywanie dodatkowych zadań. Następnie najlepiej ustalić do jakich konkretnych zadań będzie wykorzystywany system żetonowy (np. nauka wiązania butów, rysowanie szlaczków, motywacja do obowiązków domowych).   

Gdy zostaną sprecyzowane cele, należy nadać wartość punktową odpowiadającą  zachowaniom (więcej punktów tym, które bardziej cenimy). Zanim wprowadzimy system żetonowy, ważne jest też ustalenie listy nagród - najlepiej razem z dzieckiem.

Dużym ułatwieniem jest wymyślenie kilku nagród małych, kilku średnich i dwóch dużych (np. cukierek - wspólna zabawa - wyjście do kina). Dziecko otrzymuje małą nagrodę już za 1 punkt, za 5 średnią i za 15 dużą (oczywiście ilość punktów potrzebna do zdobycia nagród powinna być dostosowana do możliwości dziecka).   

Następnie można zacząć wprowadzać system żetonowy. Jednak by działał właściwie, należy pamiętać o kilku zasadach:    

- punkty powinny być przyznawane natychmiast po wystąpieniu pozytywnego zachowania;  

- gdy dziecko podejmuje próbę właściwego zachowania, jednak nie kończy go, należy wyjaśnić, dlaczego nie otrzymało żetonu; 

- pamiętajmy o pochwałach za każdy zdobyty punkt;  

- ilość punktów musi być ustalona tak, by zdobywanie nagród było dla dziecka możliwe (jeżeli dziecku w ciągu 3 dni od wprowadzenia systemu, nie uda się uzbierać żetonów na żadną nagrodę,  należy zmienić punktację);  

- dziecko samo może wybrać, czy woli otrzymać mniejszą nagrodę, czy zbiera żetony na większą;  

- punkty zabieramy z tablicy, bezpośrednio po ich wykorzystaniu.  

Warto zmieniać nagrody co jakiś czas, aby żetony były dla dziecka atrakcyjne przez cały czas.    


Julia Baryła - oligofrenopedagog pracujący w Centrum Zdrowia Dziecka PEGAZ  

http://www.klubrodzica.com/system-zetonowy-zasady-domu/

Dowiedz się więcej na temat: wychowanie

Reklama

Najlepsze tematy

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje