Rozwój dziecka w wieku sześciu lat

Dziecko rozwija się niezwykle szybko. Każdego dnia uczy się czegoś nowego, poznaje otaczający go świat i doskonali swoje umiejętności. Zanim się obejrzysz noworodek zmieni się w niemowlę, a niemowlę w przedszkolaka…

Szósty rok życia kończy wiek przedszkolny a rozpoczyna młodszy wiek szkolny. Sześciolatek przekształca spontaniczną aktywność, głównie zdominowaną przez zabawę, w system działań stałych, zaczyna stosować się do obowiązków i norm społecznych.

Reklama

Rozwój mowy

Dziecko w wieku 6 lat zna już 4 tys. słów, co pozwala mu prowadzić swobodną rozmowę. Sześciolatek powinien mieć w pełni ukształtowany system językowy fonetyczno -fonologiczny i wymawiać wszystkie głoski.

Rozwój mowy uzależniony jest między innymi od:

- prawidłowej budowy i funkcji aparatu artykulacyjnego i słuchowego oraz odpowiadających im struktur w korze mózgowej; - warunków środowiskowo - wychowawczych;

- towarzyszących w rozwoju dziecka prawidłowych wzorców lub ich brak;

- wytwarzanie u dzieci potrzeby mówienia - atmosfera emocjonalna w środowisku rozwoju, prawidłowe związki uczuciowe z najbliższym otoczeniem dziecka. 

U dzieci sześcioletnich w przypadku zaburzeń wymowy (błędnego wymawiania określonych głosek sz, ż, cz, dż, r,) konieczna jest porada specjalistyczna i ćwiczenia logopedyczne.

Dziecko sześcioletnie powinno wyliczać dni tygodnia, miesiące oraz pory roku. Powinno także uczyć się na pamięć wierszyków i je recytować. Skupienie dziecka w tym wieku to maksymalnie 15 minut.

Rozwój emocjonalny 

Sześciolatek doskonale rozumie emocje własne i innych osób. Reguluje ekspresje własnych emocji. Umie mówić o przeżyciach. Potrafi ocenić przyczyny reakcji emocjonalnych oraz przewidzieć zachowania związane z wyrażanymi przez inne osoby emocjami. Nabywa procedur zaradczych, które pozwalają mu manipulować przeżyciami innych osób. Rozwijają się uczucia związane z samoocena (np. duma).

Rozwój społeczny 

W zabawie dziecko poznaje role społeczne, nawiązuje interakcje z rówieśnikami, uczy się reguł zachowania i jak ich przestrzegać. Tworzą się pierwsze dziecięce przyjaźnie. Rozwijają się prospołeczne zachowania (np. empatia). Jednocześnie występują zachowania negatywne (np. agresja); z wiekiem agresja fizyczna ustępuje miejsca agresji werbalnej.      

Rozwój osobowości dziecka

Rozwija się osobowość dziecka. Ustala się tożsamość płciowa. Dziecko staje się zdolne do samokontroli, co przejawia się w powstrzymywaniu od natychmiastowego działania i ujawniania emocji, planowania, dostosowywania do poleceń, próśb i norm kulturowych. Rozwija się obraz własnej osoby, w którym obok konkretnych sądów opisowych pojawia się samoocena

Podsumowanie

Szósty rok życia rozpoczyna okres pracowitości, to czas dość trudny w życiu dziecka. Jest to etap kiedy dziecko zaczyna odczuwać satysfakcje z tego że staje się uczniem, odkrywa przed sobą nowy świat. Ale jednocześnie zauważa, że chwile beztroskiego dzieciństwa nieuchronnie uciekają, rodzi się przed nim nowa rzeczywistość, w której będzie musiał nauczyć się funkcjonować.

W okresie późnego dzieciństwa szkoła staje się dla dziecka środowiskiem, w którym nabywa ono wiele nowych umiejętności. Aby sprostać oczekiwaniom szkolnym, dziecko musi osiągnąć odpowiedni poziom dojrzałości szkolnej.  


Aleksandra Górczyńska - logopeda pracujący w Centrum Zdrowia Dziecka Pegaz w Gdańsku

http://www.klubrodzica.com/rozwoj-dziecka-wieku-6-powinnismy-wiedziec/

Dowiedz się więcej na temat: rozwój dziecka

Reklama

Najlepsze tematy

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje