Czy można zwolnić młodą mamę?

Martwisz się powrotem do firmy po urodzeniu dziecka? Dowiedz się, kiedy jesteś chroniona przed utratą pracy.

A jeśli szef nie zechce poczekać na mój powrót z macierzyńskiego? Czy mogę pozwolić sobie na wychowawczy, nie tracąc potem etatu? Jeśli i ty masz takie rozterki, przeczytaj, kiedy prawo jest po twojej stronie.

W czasie ciąży

Reklama

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę, jeśli pracownica jest w ciąży. Przed zwolnieniem chroniona jest także ta kobieta, która o ciąży dowiaduje się już w czasie wypowiedzenia - pracodawca musi je wycofać.

- Przedłużeniu do dnia porodu ulega także umowa zawarta na czas określony lub okres próbny, o ile została zawarta na okres dłuższy niż jeden miesiąc i uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży - mówi Elżbieta Trocha z Zewnętrznego Działu Personalnego.

Na macierzyńskim...

Pracodawca musi zapewnić pracownicy wracającej z macierzyńskiego dotychczasowe lub równorzędne stanowisko oraz wynagrodzenie nie niższe niż to, które otrzymywała przed urlopem. Podczas tego urlopu obowiązuje zakaz wypowiadania i rozwiązywania umowy o pracę od dnia złożenia przez mamę wniosku o przyznanie urlopu do dnia jego zakończenia. Jeśli podczas macierzyńskiego firma ogłosi upadłość, mama dostanie świadczenie wypłacane przez ZUS, ale nie będzie miała prawa do urlopu wychowawczego.

...i na wychowawczym

Każda mama jest chroniona przed wypowiedzeniem w okresie od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia jego zakończenia. - Pod szczególną ochroną jest pracownica, która po powrocie z urlopu macierzyńskiego w okresie przysługującego jej urlopu wychowawczego zdecyduje się na obniżenie wymiaru czasu pracy. Przez 12 miesięcy jest wtedy chroniona przed zwolnieniem - podkreśla Elżbieta Trocha. 

Pracodawca nie może wówczas wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownicę wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nie obniżonego wymiaru czasu pracy.

Utrata pracy


Kobiety w ciąży oraz te, które przebywają na urlopach związanych z macierzyństwem, mogą zostać zwolnione tylko w szczególnych przypadkach. Należy do nich: zwolnienie dyscyplinarne, okres próbny zawarty na okres krótszy niż jeden miesiąc, umowa na czasowe zastępstwo, a także ogłoszenie upadłości lub likwidacji zakładu pracy.

Ciąża a umowa na czas określony

Pracuję na umowę o pracę na czas określony, która wygasa z końcem roku. Mam szansę przedłużyć ją na czas określony, ale dowiedziałam się, że jestem w 4. tygodniu ciąży. Czy powinnam powiedzieć o tym pracodawcy? Czy poniosę jakieś konsekwencje, jeżeli zataję ciążę przed podpisaniem stałej umowy?

- Nie. Pracownica, zarówno już zatrudniona, jak i ta podejmująca zatrudnienie, nie ma obowiązku ujawniania, że jest w ciąży (chyba że praca, jaką wykonuje albo zamierza podjąć, jest zabroniona z uwagi na ochronę macierzyństwa). Pracodawca zaś nie może żądać od pracownicy albo kandydatki do pracy podania tego rodzaju informacji.

Warto jednak pamiętać, że obowiązujące prawo przewiduje powszechny oraz bezwzględny zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. W związku z tym pracodawca nie może zatrudniać pracownicy przy tego rodzaju pracach - nawet za jej zgodą. Dotyczy to zarówno wszystkich zatrudnionych kobiet, jak i pracownic będących w ciąży. Naruszenie tego zakazu mogłoby narazić pracodawcę na odpowiedzialność wykroczeniową. Jeśli pracodawca chce zatrudniać kobietę na stanowisku, na którym wykonywane są prace jej wzbronione przez wzgląd na ochronę macierzyństwa, ma prawo żądać podania informacji o ewentualnej ciąży, a pracownica nie powinna tego faktu zatajać.

Izabela Kieczka-Grabowska, radca prawny


Dowiedz się więcej na temat: mama w pracy | urlop macierzyński | urlop wychowawczy

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje