Reklama

Autyzm: Bliski daleki świat

Międzynarodowa konferencja naukowa Focus on autism

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Focus on Autism”, organizową przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Fundację Wspólnota Nadziei.

Autyzm jako zaburzenie neurorozwojowe ujawnia się w ciągu pełnego cyklu ludzkiego życia oraz dotyczy wszystkich jego aspektów, których analiza będzie naszym celem.

Reklama

Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na problemy osób dorosłych, dla których przed dwudziestu laty powołana została Fundacja Wspólnota Nadziei, dzięki której w podkrakowskich Więckowicach powstał pierwszy w Polsce ośrodek pobytu stałego, pracy, terapii, rehabilitacji i aktywizacji zawodowej dla dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Dorośli z ASD, niezależnie od indywidualnie przejawiających się typowych autystycznych zaburzeń, cierpią na współtowarzyszące choroby przewlekłe i zaburzenia psychiczne, które wobec złożoności obrazu klinicznego stanowią wyzwanie zarówno dla osób wspierających, jak dla współczesnej nauki.

Konferencja odbędzie się w dniach 27-29 września 2018 roku w Krakowie.

W programie interesujące wykłady wybitnych specjalistów z Polski i z innych krajów, dyskusja panelowa i warsztaty praktyczne.

Dowiedz się więcej na temat: autyzm