Reklama

Dyskalkulia - problem na całe życie?

Dyskalkulia jest problemem stosunkowo mało znanym i dosyć rzadko poprawnie diagnozowanym w Polsce. Dopiero w kilku ostatnich latach zaczęto zwracać na niego większą uwagę, a na rynku zaczęło pojawiać się więcej publikacji na ten temat.

Niestety, problem dyskalkulii zaczął służyć głównie jako wymówka od obowiązkowej matury z matematyki, co nie służy ani uczniom z dyskalkulią ani tym, którzy w ten sposób uciekają od problemów z nauką. Nigdy bowiem ucieczka od problemu nie jest sposobem na jego rozwiązanie.

Reklama

Dyskalkulia - jak to ugryźć?

Gdy spotykamy osobę z dyskalkulią, jej zachowanie często wywołuje w nas zdenerwowanie i rozdrażnienie. Jeszcze gorzej jest, gdy objawy dyskalkulii zaczynamy obserwować u swojego dziecka. Bo jak to możliwe, żeby po raz kolejny wsiąść do złego autobusu, dać się oszukać w sklepie, nie pamiętać tak elementarnej rzeczy jak tabliczka mnożenia? Żeby móc zrozumieć problemy z jakimi borykają się osoby z dyskalkulią należy najpierw znaleźć odpowiedź na pytanie: a co to takiego?

Dyskalkulia, ze względu na podobieństwo nazwy, a także niektórych przejawów, najczęściej jest kojarzona z dysleksją i traktowana jako jedna z jej odmian. Jest to jednak bardzo niewłaściwe podejście.

Dyskalkulia to zaburzenie w przyswajaniu wiedzy i umiejętności matematycznych, a jej przyczyną są nieprawidłowości w funkcjonowaniu tej części mózgu, która jest odpowiedzialna za zdolności matematyczne. Przy czym, w dyskalkulii nie obserwuje się żadnych innych zaburzeń funkcji umysłowych, a dyskalkulicy to osoby o przeciętnym, a nawet wysokim stopniu inteligencji.

Czy to dyskalkulia?

Objawy, które obserwujemy w dyskalkulii to min.:

• trudności ze zrozumieniem języka matematycznego, nawet przy dobrej umiejętności czytania,

• mylenie podczas odczytywania i zapisywania podobnie wyglądających liczb np. 6 i 9, 3 i 8,

• trudności w rozpoznawaniu, a w konsekwencji w używaniu symboli związanych z obliczeniami, tj. znaków: + - × :

• trudności w czytaniu liczb wielocyfrowych oraz niemożność poprawnego zapisania liczby zawierającej więcej niż jedną cyfrę, (pomijanie zera, przestawianie kolejności cyfr w zapisywanej liczbie, dzielenie liczby na części składowe, np. zapisanie liczby 4537 jako 4000, 500, 30 , 7)

• błędne odczytywanie i zapisywanie liczb, np. 13 jest czytane lub zapisywane jako 31,

• trudności w czytaniu map, wykresów i tabel,

• trudności z zapamiętaniem, jak zapisywane są symbole matematyczne takie jak + lub -

• trudności z rozumieniem symboli matematycznych, np. trudności z zapamiętaniem jak powinien być używany symbol minus,

• problem z rozumieniem pojęć związanych z wagą, przestrzenią, kierunkiem i czasem,

• problemy z zastosowaniem matematyki w zadaniach praktycznych,

• problem z liczeniem przedmiotów i porównywaniem ich wielkości czy ilości (dziecko nie potrafi ułożyć przedmiotów w kolejności od najmniejszego do największego, nie umie porównać grubości czy szerokości).

Dowiedz się więcej na temat: dysleksja | pamięć | dziecko | objawy | problemy | Życie | problem | dyskalkulia

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje