ŚCIBOR

Pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: ten, który czci walkę (bor) lub dzielnie walczy o cześć. ZDROBNIENIA: Ściborek. INNE FORMY: Cibor, Czcibor, Ściborad, Ściebor, Żwaw. Forma żeńska: Ścibora.