SABA
Pochodzenia łacińskiego, skrót od imienia Sabina. Może także być imieniem męskim, wywodzącym się z aramejskiego słowa o znaczeniu dziadek, starzec. Kojarzone również z hebrajskim saba (zajęcie, niewola, zmiana). INNE...
SABAS
Męska forma imienia -> Saba. W kośc. prawosławnym przyjęta jest wersja Sawa. INNE FORMY: Saba, Sabbas, Sabacjusz. OBCE FORMY: Sabas, Saba (ang.), Sabbas (niem.), Sabas, Sabbas, Sava (fr.), Sabas, Sabbas (hiszp.),...
SABIN
Męska forma imienia -> Sabina. ZDROBNIENIA: Sabinek, Sabcio. INNE FORMY: Sabian, Sabinian, Sabino. OBCE FORMY: Sabin (ang.), Sabin, Savin (fr.), Sabinus (niem.), Sabino, Savino (hiszp., wł.), Savin, Sabino...
SABINA
Pochodzenia łacińskiego, od nazwy plemion sabelskich, Sabinów (środkowa Italia). Słynna jest legenda o porwaniu Sabinek. Imię to pojawiło się w Polsce dopiero w XVIII wieku. ZDROBNIENIA: Saba, Sabcia, Sabinka, Sabka,...
SABRINA
Pochodzenia łacińskiego, oznacza: mieszkanka kresów, pogranicza. Forma męska: Sabrin.
SADOK
Pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: sadź oko w niebo, bądź pobożny. OBCE FORMY: Sadoth, Sadoc, Sadocus (łac., ogólnie przyj. forma), Zadoc, Zadok, Sadoc, Sadoth (ang.), Sadok, Sadoth (niem.), Sadof, Sadofij (ros.),...
SALOMEA
Pochodzenia hebrajskiego, od słowa szalom (pokój, pomyślność). Imię córki Filipa Heroda i Herodiady, znane z Nowego Testamentu. W Polsce niezwykle popularne w średniowieczu, nosiło je wiele księżniczek....
SALOMON
Pochodzenia hebrajskiego, od słowa szalom (pokój, pomyślność). Notowane w Polsce od XIII wieku, również jako Salamon, Salmen, Salmon. ZDROBNIENIA: Salomonek. INNE FORMY: Salamon. OBCE FORMY: Salomon,...