Ciężkie wymioty ciężarnych wpływają na zdrowie dziecka

Jak wynika z amerykańskich badań najcięższa postać wymiotów w ciąży, tzw. niepowściągliwe wymioty ciężarnych, może mieć negatywny wpływ na zdrowie potomstwa.

U dzieci kobiet cierpiących na tę przypadłość częściej występuje np. depresja i inne problemy psychiczne. Informację na ten temat podaje pismo "Journal of Developmental Origins of Health and Disease". Nudności lub wymioty zwłaszcza o poranku są częstym problemem w ciąży. Przeważnie mają łagodny charakter, ustępują w drugim trymestrze i nie stanowią zagrożenia dla matki i płodu. Jednak najcięższa postać tych dolegliwości, tzw. niepowściągliwe wymioty ciężarnych, może prowadzić do odwodnienia, niedożywienia i anemii u kobiety, co nieraz wymaga pobytu w szpitalu. Bardzo rzadko zdarzają się tak poważne powikłania, jak niewydolność nerek, pęknięcie błony śluzowej przełyku.

Reklama

Czasem, konsekwencją tej dolegliwości może być poronienie, utrata ciąży lub poród przedwczesny, z którym wiąże się mała masa noworodka, zwiększająca ryzyko problemów zdrowotnych również w późniejszym wieku. Szacuje się, że niepowściągliwe wymioty dotyczą do 2 proc. ciężarnych. Wcześniejsze badania sugerowały m.in., że dzieci kobiet, które cierpiały na niepowściągliwe wymioty w ciąży częściej mają zaburzenia uwagi i problemy z nauką przed ukończeniem 12. roku życia. Inne prace wykazały, że złe odżywienie płodu, które jest częstym efektem tej dolegliwości ciążowej, zwiększa ryzyko problemów zdrowotnych u dorosłego już potomstwa.

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles oraz Uniwersytetu Południowej Kalifornii zaobserwowali teraz, że dzieci kobiet, które cierpiały na niepowściągliwe wymioty w ciąży były 3,6 razy bardziej narażone na stany lękowe, depresję i psychozę maniakalno-depresyjną w wieku dorosłym, w porównaniu z potomstwem pań bez tego zaburzenia. Przyczyny niepowściągliwych wymiotów ciężarnych nie są do końca poznane. Wcześniejsze badania wskazywały, że mogą mieć związek z wysokim poziomem gonadotropiny kosmówkowej (hCG), hormonu produkowanego przez zarodek lub innymi zaburzeniami gospodarki hormonalnej, w tym nadczynnością tarczycy. Niepowściągliwe wymioty ciężarnych często występują w rodzinach.

Współautorka najnowszej pracy prof. Marlena Fejzo i jej koledzy wykazali wcześniej, że kobiety, których krewne cierpiały na to zaburzenie mogą być na nie narażone nawet 17 razy bardziej. Najnowszymi badaniami objęto 150 kobiet z niepowściągliwymi wymiotami podczas ciąży, z czego 55 miało matki również cierpiące na tę dolegliwość. Oznacza to, że nieco ponad jedna trzecia pań była w życiu płodowym narażona na ewentualne negatywne skutki poważnych wymiotów mamy. To samo dotyczyło ich rodzeństwa.

Wszystkie badane udzielały informacji na temat różnych problemów emocjonalnych i zaburzeń zachowania u swoich braci i sióstr. Ogółem, 87 osób spośród rodzeństwa było narażonych na skutki niepowściągliwych wymiotów matki, natomiast grupa nienarażona (tzw. kontrolna) liczyła 172 osoby. Okazało się, że w pierwszej grupie 16 proc. cierpiało w wieku dorosłym na depresję, 7 proc. na stany lękowe, a 8 proc. miało zdiagnozowaną psychozę maniakalno-depresyjną. Dla porównania, w grupie kontrolnej odsetki te wyniosły odpowiednio - 3 proc., 2 proc. i 2 proc. Jak spekulują naukowcy, te różnice mogą być wynikiem przedłużającego się niedożywienia i odwodnienia matek cierpiących na niepowściągliwe wymioty w okresie, w którym rozwija się mózg płodu. Pewną rolę mogą tu również odgrywać stres i lęki, które często towarzyszą ciężarnym z tą ciężką odmianą wymiotów.

Autorzy pracy podkreślają, że ich badania miały pewne wady, jak to, że w ocenie występowania zaburzeń psychicznych opierano się na wspomnieniach i subiektywnych relacjach kobiet, co zwiększa ryzyko błędów. Dlatego odsetek problemów psychicznych u ich rodzeństwa trzeba traktować z pewną ostrożnością. Jednak, bardzo wyraźne różnice miedzy grupami sugerują, że dorośli, którzy w życiu płodowym byli narażeni na skutki niepowściągliwych wymiotów matki, mogą mieć znacznie wyższe ryzyko problemów psychicznych i zaburzeń zachowania niż potomstwo mam bez tej dolegliwości.

"Niepowściągliwe wymioty są niedostatecznie poznanym i za rzadko leczonym zaburzeniem ciąży, które może mieć nie tylko krótkotrwałe - fizyczne i psychiczne - skutki dla zdrowia matki, ale potencjalnie grozi długotrwałymi problemami u potomstwa" - podsumowują naukowcy.

Dowiedz się więcej na temat: wymioty

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje