Rafał Kosik

Artykuły (1)

  • Rafał Kosik: Unikam moralizowania

    Rafał Kosik: Unikam moralizowania

    • Środa, 17 maja 2017 (13:56)
    Wiele wskazuje na to, że większość wybitnych naukowców miało czy ma zespół Aspergera. W tej sytuacji wydaje się, że „cierpiący” na ten zespół powinni być najbardziej pożądanymi...
    Rafał Kosik